A célom az volt hogy ne kelljen minden projektemhez létrehozni egy aldomaint, hanem csak létrehozom a könyvtárat és már él is. Például a projekt1.domain.hu domain mutasson a felhasználói mappámban lévő home/user1/dev/projekt1/web könyvtárra.

Ezek alapján indultam el:
http://eosrei.net/articles/2012/08/create-dynamic-virtual-hosts-apache-http-vhostalias
http://snipplr.com/view/49528/ubuntu-apache-vhostalias-setup/
Itt lenne az apache doksi idevágó része:
apche doksi

Tehát legelőször a teljes domaint át kell írányítani a szerverünkre. *.domain.hu
Utána a mod_vhost_alias modult kell telepíteni/bekapcsolni: sudo a2enmod vhost_alias

És létrehoztam ezt a virtual hostot:
[sourcecode language=”plain”]
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin domain@gmail.com
ServerName dev.domain.hu
ServerAlias *.dev.domain.hu

AddDefaultCharset UTF-8
AddCharset ISO-8859-2 .iso8859-2 .latin2 .cen
HostnameLookups Off
UseCanonicalName Off
ServerSignature Off
IndexIgnore *

# symfony, ha van
Alias /sf /usr/share/php/data/symfony/web/sf

DocumentRoot /home/user1/dev/
VirtualDocumentRoot /home/user1/dev/%1/web/

<Directory /home/user1/dev/%1/web>
Options +ExecCGI -Includes
Order allow,deny
Allow from all
AllowOverride All
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
</Directory>

</VirtualHost>
[/sourcecode]

Öröm és boldogság. Működik, ha simán egy index.php-t beteszek a /home/user1/dev/projekt1/web/ mappa alá, akkor a projekt1.dev.domain.hu alatt el fogom érni.

Azonban én symfonyval dolgozom. És van a web könyvtáramban is egy .htaccess file. Ezt a symfonyhoz kapom. 🙂

Ime a fájl:
[sourcecode language=”plain”]
Options +FollowSymLinks +ExecCGI
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^$ index.html [QSA]
RewriteRule ^([^.]+)$ $1.html [QSA]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</IfModule>
[/sourcecode]